RODO - Podatek Urszula Bisz

tel. 660 584 476
ul. Wyzwolenia 17/1,   47-225 Kędzierzyn-Koźle
Przejdź do treści
Ochrona danych osobowych
Informacje z zakresu ochrony danych osobowych

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Rachunkowe Urszula
Bisz z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Dane do kontaktu:
- listownie na adres: ul. Wyzwolenia 17/1, 47-225 Kędzierzyn-Koźle,
- przez e-mail: ulabisz@gmail.com
- telefonicznie: 660 584 476

2. Podstawa i cel przetwarzania
Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
Umowa - jeżeli zawieramy z Tobą pisemną umowę o realizację danej
usługi to przetwarzamy Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji
tej umowy i ewentualnie przez okres przedawnienia roszczeń
wynikających z umowy lub wykonanych na jej podstawie czynności.
Twoja zgoda – jeśli zawieramy z Tobą umowę w innej formie niż pisemna
lub jeśli kontaktujesz się z nami za pomocą naszej strony
internetowej, adresu e-mail lub telefonicznie. Dane osobowe są
przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy i
ewentualnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikowych z umowy lub
wykonanych na jej podstawie czynności, a w przypadku korespondowania z
Biurem za pomocą strony internetowej, adresu e-mail lub telefonicznie
do czasu definitywnego zakończenia z nami korespondencji.


3. Wykorzystywanie danych osobowych przez podmioty współpracujące z
Biurem rachunkowym.
Biuro rachunkowe nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom.
Przekazanie danych osobowych innym podmiotom (współpracującymi z
Biurem Rachunkowym np. kancelarii prawniczej, dostawcy usługi IT lub
innym biurom rachunkowym) następuje jedynie gdy jest to niezbędne i
konieczne do celu realizacji zawartej umowy. Przed przekazaniem Twoich
danych zawieramy z podmiotami współpracującymi umowy o powierzenie
przetwarzania danych i zobowiązujemy taki podmiot do odpowiedniego
zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

4. Twoje prawa
W każdej chwili masz pełne prawo do zgłoszenia żądania dostępu do
pozostawionych informacji, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, jak również prawo zgłoszenia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku
gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się, nie na podstawie
umowy, lecz na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, masz prawo do
cofnięcia wyrażone zgody w każdej chwili.
Swoje żądania możesz kierować do za pomocą strony internetowej,
adresu e-mail lub pisemnie na adres korespondencyjny Biura
Rachunkowego.

5. Prawo wniesienia skargi do organu
Każdy, kto uważa że nastąpiło naruszenie jego prawa do pozyskiwania i
przetwarzania danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Wróć do spisu treści